• دوره خردسال (پیش ‏دبستانی)
  • دوره ویژه سنین دبستانی (ES)
  • دوره ویژه رده سنی راهنمایی (JS)
  • دوره ویژه بزرگسالان (YA)
  • دوره پیشرفته ویژه بزرگسالان
  • دوره فشرده آموزش مکالمه
  • دوره ‏های Pre-IELTS و Pre-TOEFL
  • دوره‏ های آمادگی TOEFL, IELTS
  • کلاسهای فیلم و بحث آزاد
  • دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC)