ارتباط آموزشگاه و خانه (مشاوره)

هدف دیگر ما برقراری ارتباط تنگاتنگ با خانواده‏ هاست. از آنجا که شما به ایلیــــا اعتماد کرده‏ اید، حق شماست بدانید برای فرزندتان چه می‏ کنیم. در همین راستا در همه دوره‏ ها بجز دوره بزرگسال، از طریق نامه ‏هایی که هر جلسه به فرزندتان داده می‏شود، در جریان روند آموزشی وی قرار می‏ گیرید. اگر خانواده‎‏ها نتوانند برای رفع مشکلات فرزند خود کاری انجام دهند می‏ توانند با یکی از معاونین آموزشی یا اساتید در این مورد مشورت کنند.